Boot verkocht / uitschrijven

Een ICP is een officieus eigendomsbewijs die je iedere twee jaar dient te verlengen. Het kan zijn dat je de boot verkocht hebt en een bewijs van uitschrijving nodig hebt, lees hier hoe wij jou daarmee verder kunnen helpen.

Let op: vanaf heden geldt een aangescherpt aanvraagprocedure. 

 

ICP uitschrijven met uitgifte datum vanaf 1 maart 2021

Indien je een geldig of verlopen ICP van het Watersportverbond met een datum van uitgifte na 1 maart 2021 wilt uitschrijven, dien je het originele ICP per post naar ons op te sturen. Na ontvangst van het originele ICP, trekken wij het ICP in en is het mogelijk om in Mijn.Watersportverbond een uitschrijving voor het ICP te bestellen. Het uitschrijvingsbewijs versturen wij vervolgens per post naar je retour.

Het originele, geldige of verlopen ICP stuur je naar:

Watersportverbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht

Kosten:

ICP Uitschrijving - Niet leden: € 24.70
ICP Uitschrijving - Leden: € 18.65

 

ICP uitschrijven met uitgiftedatum voor 1 maart 2021

Indien je een verlopen ICP van het Watersportverbond met een datum van uitgifte van voor 1 maart 2021 wilt uitschrijven, dien je het originele ICP per post naar ons op te sturen met een begeleidend schrijven. In het begeleidend schrijven noteer je dat je een uitschrijving nodig hebt. Vermeld hierbij je adres en e-mailadres. Je ontvangt vervolgens een factuur per e-mail. Na ontvangst van de betaling sturen wij het uitschrijvingsbewijs per post naar je retour.

Het verlopen ICP stuur je naar:

Watersportverbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht

Kosten:

ICP Uitschrijving - Voor ICP's met uitgiftedatum voor 1 maart 2021: €24,70

 

Tips voor de aanvraag

  • Om de behandeling van je aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij het originele ICP document aangetekend op te sturen.
  • Ben je jouw ICP verloren? Wij zien dan graag een bewijs van aangifte bij de plaatselijke politie per mail tegemoet.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond