Boot verkocht / uitschrijven

Een ICP is een officieus eigendomsbewijs die je iedere twee jaar dient te verlengen. Het kan zijn dat je de boot verkocht hebt en een bewijs van uitschrijving nodig hebt, lees hier hoe wij jou daarmee verder kunnen helpen.

Let op; vanaf heden geldt een aangescherpt aanvraagprocedure. 

 

ICP uitschrijving van een geldig of verlopen ICP

Indien je een geldig of verlopen ICP van het Watersportverbond hebt kun je op de webshop een 'ICP uitschrijving geldig of verlopen ICP' aanvragen voor een bestaand vaartuig. Let erop dat jouw bestaande vaartuig alleen zichtbaar wordt in het account op het moment dat je onder hetzelfde account inlogt als waarmee je de aanvraag destijds hebt gedaan. Na de aanvraag van jouw uitschrijving dien je het originele ICP per post naar ons op te sturen met een begeleidend schrijven. In het begeleidend schrijven noteer je dat je een uitschrijving nodig hebt. Vermeld hierbij je adres en e-mailadres.

Het originele, geldige of verlopen ICP stuur je naar:

Watersportverbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht

Zodra wij het originele ICP ontvangen hebben, sturen wij het uitschrijvingsbewijs per post naar je retour.

Kosten ICP uitschrijving:

Niet-leden: €23,00
Leden: €17,40

 

Tips voor de aanvraag

  • Om de behandeling van je aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij het originele ICP document aangetekend op te sturen.
  • Ben je jouw ICP verloren? Wij zien dan graag een bewijs van aangifte bij de plaatselijke politie per mail tegemoet.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond