Watersportverbond bootverzekering: zorgeloos varen

Zorgeloos je sloep, motorboot of zeilboot stallen en ermee het water op? Lees hier meer over de bootverzekering samengesteld door het Watersportverbond, Eerdmans en Zeker in Sport.

Bootverzekering

Zorgeloos je sloep, motorboot of zeilboot stallen en ermee het water op?

Het Watersportverbond heeft samen met specialisten in het verzekeren van pleziervaartuigen, Eerdmans en Zeker in Sport, een op maat gemaakte verzekering ontwikkeld voor vaartuigen die is afgestemd op de wensen en behoefte van jou, de vaartuigbezitter en vaarliefhebber.

Daarbij hebben we een vergelijking gemaakt met andere aanbieders. Het resultaat is een kwalitatief hoogstaande verzekering met oog voor optimale veiligheid.

  • 40% korting op no-claim bij aanvang
  • Geen terugval bij schade
  • eigengebrek meeverzekerd
  • gratis ongevallenverzekering

Welke dekkingen bieden wij?

  • Aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid + casco, incl. schade aan de boot, diefstal of brand. 
  • Aansprakelijkheid en casco plus, incl. gevolgschade eigen gebrek. Eigen gebrek is schade die gevolg is van een gebrek aan je boot die je niet zelf kan zien, bijvoorbeeld waterslag in de motor of een materiaal fout in de verstaging. Het gaat hierbij niet om gevolgen van slecht onderhoud.

Welke dekking past bij jou?

WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Aansprakelijkheid tot €7.500.000
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Bereddings-,opruimings-, en bergingskosten
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Aanvaring en zinken
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Brand, explosie, bliksem en storm
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Vandalisme
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Diefstal en inbraak
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Eigen gebrek dekking
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Gevolgschade van een eigen gebrek
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
3 jaar nieuwwaardegarantie
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Inboedel gratis tot 30% meeverzekerd
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Skipper service - uitgebreide hulp bij pech met de boot
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Bijboot tot €5.000
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Wegtransport en winterstalling
WA
WA + Casco
WA + Casco plus
Ongevallen dekking
WA
WA + Casco
WA + Casco plus

Welke dekking past bij jou?

WA

Aansprakelijkheid tot €7.500.000
Bereddings-,opruimings-, en bergingskosten
Vandalisme
Diefstal en inbraak
Eigen gebrek dekking
Gevolgschade van een eigen gebrek
3 jaar nieuwwaardegarantie
Inboedel gratis tot 30% meeverzekerd
Skipper service - uitgebreide hulp bij pech met de boot
Bijboot tot €5.000
Wegtransport en winterstalling
Ongevallen dekking

WA + Casco

Aansprakelijkheid tot €7.500.000
Bereddings-,opruimings-, en bergingskosten
Vandalisme
Diefstal en inbraak
Eigen gebrek dekking
Gevolgschade van een eigen gebrek
3 jaar nieuwwaardegarantie
Inboedel gratis tot 30% meeverzekerd
Skipper service - uitgebreide hulp bij pech met de boot
Bijboot tot €5.000
Wegtransport en winterstalling
Ongevallen dekking

WA + Casco plus

Aansprakelijkheid tot €7.500.000
Bereddings-,opruimings-, en bergingskosten
Vandalisme
Diefstal en inbraak
Eigen gebrek dekking
Gevolgschade van een eigen gebrek
3 jaar nieuwwaardegarantie
Inboedel gratis tot 30% meeverzekerd
Skipper service - uitgebreide hulp bij pech met de boot
Bijboot tot €5.000
Wegtransport en winterstalling
Ongevallen dekking

Welk vaargebied kan je kiezen?

Axendo.Umb.Watersportverbond.Platform.Web.Core.UmbracoContentModels.Image

Nederland

Nederland tot 5 zeemijlen uit de kust

Axendo.Umb.Watersportverbond.Platform.Web.Core.UmbracoContentModels.Image

Europa

Op alle rivieren en binnenwateren, evenals tijdens de vaart op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van de tot Europa behorende landen

Axendo.Umb.Watersportverbond.Platform.Web.Core.UmbracoContentModels.Image

Zeevaart

Europa, zoals hiernaast vermeld, inclusief op zee binnen het gebied begrensd door 63°N.B, 25°O.L., 15°W.L.en 45°N.B.

(waaronder de gehele Oostzee, Finse Golf en Botnische Golf, gedurende de periode van 1 april tot 1 november)

Axendo.Umb.Watersportverbond.Platform.Web.Core.UmbracoContentModels.Image

Zeevaart plus

Europa, zoals hiernaast vermeld, inclusief op zee binnen het gebied begrensd door 63°N.B, 30°O.L., 15°W.L.en 35°N.B.

(waaronder de gehele Oostzee, Finse Golf en Botnische Golf, gedurende de periode van 1 april tot 1 november. Dit verzekeringsgebied wordt voor wat betreft de Middellandse Zee begrensd tot een straal van 20 zeemijlen uit de kust van Noord Afrika, met uitzondering van de Straat van Gibraltar).

 

Downloads

Polisvoorwaarden
Verzekeringskaarten
Dienstenwijzer Zeker in Sport

Meer informatie?

Heb je nog vragen over de verzekering van je boot? Neem dan contact op met Zeker in Sport via het telefoonnummer: +31 88 505 68 77 of stuur een mail naar info@zekerinsport.nl, dan nemen wij contact met u op.

 

FAQ

Eigen gebrek: gebeurt een schade door een eigen gebrek bijvoorbeeld een materiaalfout van de verstaging?

Dan is de veroorzaakte schade in de WA/Casco-dekking verzekerd.

Heb je voor de WO/Casco plus dekking gekozen, dan is ook schade aan het eigen gebrek, hier de verstaging, meeverzekerd. 

Wil je jouw vaargebied uitbreiden of wil je alleen nog in de Nederlandse wateren zeilen? Dan kunt je jouw vaargebied aanpassen.

Neem hierover contact met ons op via het telefoonnummer: +31 88 505 68 77 of stuur een mail naar info@zekerinsport.nl

De WA bootverzekering dekt schades die je met jouw boot aan andere toebrengt.

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar en van de bestuurder voor veroorzaakte schades aan derde.

Heb je met jouw boot schade aan anderen toegebracht, dan denkt jouw WA-verzekering de schadekosten.

De WA+ Casco plus dekking is de meest uitgebreide dekking. Deze verzekering biedt ook dekking bij schades aan uw boot die door uw eigen handelen zijn gebeurd.

Ben je bijvoorbeeld aan het aanmeren tegen een andere boot gevaren, dan is ook de schade aan jouw boot verzekerd.

Over Zeker in Sport

Zeker in Sport is dé tussenpersoon voor sportbonden, sportaanbieders en sporters om het risico dat zij lopen bij het beoefenen / uitvoeren van hun (sport)activiteiten te verzekeren. Daarbij zetten wij de kracht van het collectief in om - in een veranderend risicolandschap - verzekeringsrisico’s onder te brengen die anders per definitie afgewezen worden.

  • Het beste advies voor de sporter, vereniging en sportbonden
  • Biedt comfort, zekerheid en gemak en de voordelen van een collectieve inkoop
  • Zorgt ervoor dat de sporter zijn sport kan beoefenen en blijven beoefenen

De partners van het Watersportverbond