De vertrouwenscontactpersoon

Ben je op zoek naar een vertrouwenscontactpersoon (VCP) of wil je een melding doen, dan tref je op deze pagina de nodige informatie en contactgegevens.

Vertrouwenscontactpersonen

Het Watersportverbond hecht veel waarde aan een veilige en respectvolle sportomgeving voor al haar leden, sporters, coaches, vrijwilligers en andere betrokkenen. Daarom hebben we drie Vertrouwenscontactpersonen aangesteld om een veilige ruimte te bieden waar iedereen terecht kan met zorgen, vragen of klachten met betrekking tot ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag binnen de watersport.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is beschikbaar om te luisteren naar uw zorgen en vragen te beantwoorden in situaties van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, (machts)misbruik of andere ethische zorgen. De VCP is onafhankelijk en vertrouwelijk, adviseert over welke stappen en procedures gevolgd kunnen worden en kan helpen bij het vinden van de gewenste route.

Iedereen die iets is overkomen, heeft gezien of er wetenschap van heeft, kan contact zoeken. Je hoeft dus niet per se het slachtoffer of beschuldigde te zijn. Echter, als je als bestuurder of begeleider van een sportvereniging een vermoeden hebt van seksuele intimidatie, dan ben je verplicht dit te melden bij het Watersportverbond of het Centrum Veilige Sport.

Ook anonieme meldingen zijn als vanzelfsprekend welkom, alleen wel lastig(er) op te volgen. We zien deze dan ook vooral als een belangrijk signaal over hoe ons sportklimaat eruitziet en als een indicatie voor een betere inzet van preventie. Soms kunnen we via het tuchtrecht toch een onderzoek starten na het maken van een zorgvuldige afweging tussen het signaal, het belang van de melder en het algemeen belang.

Vertrouwenscontactpersonen bij wie je terechtkunt:

Het Watersportverbond beschikt over een deskundige Zeil- Tucht- en Beroepsraad met goede en geactualiseerde reglementen en procedures, zodat er adequaat opgetreden kan worden.

Handige links

Reglementen en procedures zijn hieronder te downloaden: 

Reglementen tuchtraad

Reglement seksuele intimidatie

Sanctiesysteem in geval van seksuele intimidatie

Procesbeschrijving tuchtraad en beroepsraad

De basis voor een vertrouwenspersoon is een goede scholing.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond