Amendement vergoeding registratie marifoon verworpen

17 december, 2015

Amendement vergoeding registratie marifoon verworpen

Op 8 december jl. hebben Tweede Kamerleden Bisschop en Dijkgraaf een amendement ingediend om de marifoonvergunningheffing per 1-1-2016 niet door te voeren. Dit deden ze tijdens het algemeen overleg over de Scheepvaart (SGP). Beide Kamerleden kregen hierin bijval van de SP, CDA en de PVV.

Als toelichting op dit amendement gaven de kamerleden Dijkstal (SGP) en Geurts (CDA) de volgende tekst: Het kabinet heeft voorgesteld om de vergoedingen voor registratie van marifonen per 2016 opnieuw in te voeren. Deze vergoeding was per 2008 afgeschaft, onder meer omdat deze vergoeding voor de pleziervaart een belemmering vormde om een marifoon aan te schaffen en dit ten koste ging van de veiligheid op het water. Dat argument geldt nog steeds. Het risico is groot dat door herintroductie van de vergoeding opnieuw een belemmering voor de aanschaf van marifonen wordt opgeworpen, binnenvaartschippers minder mogelijkheden hebben om de pleziervaart te waarschuwen bij een dreigende aanvaring en het aantal aanvaringen toeneemt. De maatschappelijke kosten zijn dan groter dan de begrote baten. 

Bij stemming bleken de regeringspartijen VVD, PvdA en D66 voor het invoeren van deze vergoeding. Met 93 stemmen tegen en 56 stemmen voor (naast SGP en CDA werd dit amendement omarmd door oa SP, PVV, CU en GL) werd het amendement verworpen. Het Watersportverbond zal nu met haar partners binnen de watersportbranche overleggen wat haar nu te doen staat. 

Lees ook: 'Registratiekosten voor maritieme zenders' en 'Nog geen uitsluitsel over marifoonvergunningheffing'.

 

Background