Regioteam Deltawateren tevreden met Gebiedsvisie Veerse Meer

20 oktober 2021

Het had er al twee jaar moeten zijn, de gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030. De uitloop heeft te maken met de intensiteit van het voortraject waarbij een brede maar complete groep maatschappelijke partners betrokken zijn. De uitkomst is dat er nu een gebiedsvisie is voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming, waar alle ondertekenaars tevreden mee zijn. Zo ook het Regioteam Deltawateren van het Watersportverbond.

 

Tevreden over thema’s watersport in gebiedsvisie

Teun van Es, regioteam Deltawateren van het Watersportverbond. ‘Het is echt een goede ontwikkeling dat bij dit traject alle betrokken (maatschappelijke) partijen om tafel hebben gezeten. Dan heb je het over Agrarisch Jongeren Kontact (AJK), Zeeuwse Milieufederatie tot HISWA en het Watersportverbond. De agrarische, recreatieve, milieu en watersportsector moeten er samen met de Provincie, Gemeenten, Waterschap en Rijkswaterstaat uitkomen. Voorheen bepaalde elke gemeente zelf over zijn stukje, nu bespreken we een gezamenlijk visie. Qua proces is dat heel goed. En we zijn tevreden hoe de thema’s voor watersport en verenigingen erin zijn opgenomen.

 

Slechte waterkwaliteit

Het is slecht gesteld met vooral de waterkwaliteit van het Veerse Meer. Dat is niet goed voor de natuur maar ook niet voor de recreatie. Het uitgangspunt bij een eerste conceptvisie was dat de waterkwaliteit tenminste gelijk moest blijven. ‘Dat vonden wij niet voldoende,’ aldus Van Es. ‘Als je nu al tevreden bent met water dat in feite dood is, en dat wilt behouden, dan zijn wij het daar niet mee eens. Wij staan voor schoon water en dat betekent levend water. We hebben met succes beijverd dat de waterkwaliteit gaat verbeteren. Rijkswaterstaat start hiervoor een project op, om uit te zoeken wat de oorzaak is van de verslechterde waterkwaliteit en wat een oplossing zou kunnen zijn.

 

Verbeterde toegankelijkheid

Verder is toegankelijkheid een speerpunt voor het regioteam van het Watersportverbond. ‘Naast bruggen en sluizen willen wij dat de oevers toegankelijk blijven om aan te leggen. En we vragen om een kwaliteitsslag ten aanzien van bijvoorbeeld de aanlegsteigers,’ vervolgt Van Es. ‘Ook voor onze kanovaarders is dat van belang, goed kunnen aanleggen en schoonwater.’

Er staat nog één open punt van het regioteam open, en dat is dat er in de winter misschien geen wedstrijden gehouden mogen. Dit zou verstorend werken op de natuur. Daar is het regioteam het niet mee eens. Daar komen we in de uitvoeringsfase nog op terug.

De gebiedsvisie 2020-2030 zal ergens dit najaar bekrachtigd worden.

Teun van Es is naast regioteamlid Deltawateren van het Watersportverbond ook voorzitter van Jachtclub Veere en vanuit die rol eveneens aangesloten bij de gesprekken over de gebiedsvisie. Een aantal watersportverenigingen aan het Veerse Meer doen jaarlijks een afdracht aan het Waterschap inzake het onderhoud van het Veerse Meer. Zij zijn verenigd in een gebruikersraad en als zodanig vertegenwoordigd in de gesprekken over de gebiedsvisie.

 

Klik hier voor de volledige versie van de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030

 

Foto: Teun van Es

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond