Uitvoeringsprogramma gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen: de stand van zaken

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten.

8 maart 2019

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Echter kampt dit gebied al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied.

In 2017 is er daarom een gebiedsakkoord ondertekend door alle betrokken partijen. Dit gebiedsakkoord moet leiden tot een duurzame verbetering van natuur- en waterkwaliteit en zal een stimulans zijn voor de watersport- en recreatiesector. Hierdoor worden de Oostelijke Vechtplassen verder ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Een gebied waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. 


Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Het uitvoeringsprogramma van dit gebiedsakkoord Oostelijke Vecht Plassen maakt momenteel een groot deel van de activiteiten van het regioteam Vecht en Plassen van het Watersportverbond. We geven je graag een stand van zaken over de verschillende projecten:

  1. Samengaan van waterrecreatie en natuur
  2. Aanpak bagger, zwevend slib en waterplanten
  3. Aanpak exoten
  4. Vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse Plassen
  5. Bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandse Vaart
  6. Aanleg natuureilanden
  7. Transitieteam

Meer weten over de genoemde werkzaamheden? Bekijk de bijlage:

Meer weten over de werkzaamheden van het regioteam Vecht en Plassen? Kijk dan op de regiopagina in het kenniscentrum.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond