Watersportactualiteit

Interactie over actuele inhoudelijke onderwerpen

Het Watersportverbond organiseert online en fysieke bijeenkomsten voor haar verenigingen om kennis uit te wisselen en te faciliteren bij het besturen en organiseren van activiteiten. Daarnaast stellen we een digitaal bestuurdersplatform beschikbaar waar bestuurders onderling vragen kunnen stellen en elkaar helpen met kennis en ervaring.

De partners van het Watersportverbond