Verschillende mogelijkheden om een Risico Inventarisatie & Evaluatie op te stellen

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie is een onderzoek dat de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de vereniging in kaart brengt. Lees hier meer over de RI&E

Is jouw vereniging veilig voor werknemers en vrijwilligers? 

Als vereniging wil je natuurlijk zo goed mogelijk zorgen voor je vrijwilligers en medewerkers. Je wilt dat de juiste maatregelen genomen worden om de risico's te beperken en om veilig en gezond de werkzaamheden op de vereniging te kunnen uitvoeren. 

Een goed hulpmiddel om de veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart te brengen is de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De RI&E bestaat uit een vragenlijst, waarmee de mogelijke gevaren in kaart worden gebracht op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, maar ook de staat van de gebouwen en de terreinen, EHBO-voorzieningen, werktijden, lichamelijke belasting, werken met gevaarlijke materialen of stoffen en zelfs het voorkomen van ongewenst gedrag. Op basis van de risico's die uit deze vragenlijst naar voren komen, wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan kan gebruikt worden voor het oplossen van de risico's.

Als vereniging ben je verplicht een RI&E uit te voeren op het moment dat er sprake is van werknemers in loondienst óf vrijwilligers die werken met gevaarlijke stoffen (en biologische agentia). Dan val je onder de Arbowet

Er zijn meerdere mogelijkheden om een RI&E op te stellen

  • je kunt zelf een RI&E opstellen, eventueel met behulp van de route naar RI&E
  • je kunt gebruik maken van de gratis Sport RIE
  • je kunt gebruik maken van de speciale tool van de HISWA voor de watersportbranche

 

(Water)Sport RI&E

Het Watersportverbond heeft samen met de Werkgevers in de Sport (WOS) gezorgd voor een, op de watersportvereniging aangepaste, RI&E.  De online Sport RI&E wordt gratis ter beschikking gesteld en is een erkend instrument en afgestemd op de risico’s bij sportorganisaties. Zo bevat deze vernieuwde RI&E (december 2022) een aparte checklist voor het organiseren van evenementen en toernooien en wordt aandacht gevraagd voor veiligheid bij hijsmiddelen en verdrinkingsgevaar.

Het belangrijkste is dat je als vereniging nagaat waar bij  jouw vereniging de risico's kunnen zijn en deze vervolgens in kaart te brengen.  Na het beantwoorden van de vragen, krijg je een risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak. Hier ga je dan mee aan de slag om de genoemde risico's zoveel mogelijk te beperken.

Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten. Deze SportRIE is speciaal samengesteld voor sportorganisaties, zoals sportbonden en sportverenigingen.

Naast de Sport RI&E is de Handleidingleiding Arbo voor sportorganisaties zeer behulpzaam bij het opstellen van het verplichte arbeidsomstandighedenbeleid. De handleiding bevat tips, aanvullende informatie en concrete aanbevelingen die je kunt toepassen voor je eigen sportorganisatie.

Klik hier om je te registreren en te starten met de Sport RI&E.

 

Speciale tool voor de watersportbranche via HISWA

Het is voor watersportverenigingen ook mogelijk de RI&E voor de watersportindustrie te gebruiken. 
Deze RIE is door HISWA speciaal ontwikkeld voor de watersportindustrie. Voor verenigingen met ligplaatsen en/of winterstalling, afspuitinstallaties, mogelijkheden voor reparaties en onderhoud, brandstofverkoop enzovoort is deze tool een goed hulpmiddel voor het opstellen van een RI&E.

Leden van het Watersportverbond kunnen de RI&E afnemen met een korting van 50 procent. Niet leden betalen €450 inclusief BTW en onze leden €225. 

De bij ons aangesloten verenigingen kunnen dit RI&E instrument aanvragen door een mail te sturen naar vereniging@watersportverbond.nlZie ook:  

Handboek NOC*NSF  - Arbobeleid

 

Laatste wijziging: februari 2024

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond