Herziening ICP per 1 maart 2021

Het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen wordt per 1 maart 2021 aangescherpt.

17 december 2020

Het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen wordt per 1 maart 2021 aangescherpt. Daartoe hebben het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen met het Watersportverbond besloten om misbruik van het document tegen te gaan. Op dit moment worden de details van deze aanscherping uitgewerkt. Begin januari 2021 wordt daarover meer bekendgemaakt. 

Het Watersportverbond is van mening dat het ICP nog steeds een nuttig instrument is voor Nederlandse booteigenaren. Het ICP moet dan wel breed geaccepteerd blijven en daarom moeten we misbruik met alle macht tegengaan. 


Aanvragen en verlengingen

De aanscherping heeft hoofdzakelijk betrekking op nieuwe aanvragen en verlengingen vanaf 1 maart 2021. Wij adviseren iedereen die een ICP wil aanschaffen of verlengen daarmee te wachten tot na de invoering van de aanscherping. Op deze manier kunnen wij de meeste zekerheid bieden ten aanzien van het document. 

Vooral in landen waar het ICP niet geldig is maar waar het voorheen wel werd geaccepteerd, zoals Italië, Spanje en Portugal, komen steeds meer geluiden van ICP-houders die problemen ervaren. Op deze pagina staat de meest up-to-date informatie over de geldigheid van het ICP in de verschillende landen. 

Het Ministerie van I&W heeft contact gezocht met de instanties in Italië (en inmiddels ook Portugal en Spanje) om ten eerste tot een oplossing te komen voor de Nederlanders die daar nu problemen ervaren. Daarnaast zet het Ministerie voor de langere termijn in op een ICP,  of indien nodig een alternatief document, met strengere eisen zodat deze wél wordt geaccepteerd om mee in de Italiaanse kust en binnenwateren te kunnen varen. Hetzelfde geldt voor andere populaire bestemmingen, zoals Portugal en Spanje, die net als Italië het ICP niet accepteren. Dit traject heeft tot op heden nog niet tot een inhoudelijke reactie uit die landen geleid.

Kijk hier voor de meest gestelde vragen omtrent het ICP. 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond