Jeugd t/m 18 jaar mag zonder 1,5 meter afstand trainen, sportkantines open per 1 juli

28 mei 2020

Het kabinet heeft woensdag 27 mei 2020 aangekondigd dat we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor sportkantines en buiten sporten voor kinderen t/m 18 jaar. We geven hierbij een update:


Varen in meermansboten tot en met 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Officiële sportwedstrijden zijn nog altijd niet toegestaan.

Sporters ouder dan 18 jaar mogen in een meermansboot varen als ze uit hetzelfde huishouden komen. Wanneer dit niet het geval is dienen zij onderling 1,5 meter afstand  te kunnen houden. Zie ook de FAQ van de Rijksoverheid


Check lokale regels, deze verschillen per gemeente!

Bij de ene gemeente is er meer ruimte dan bij de ander. Wij merken dat verenigingen die continue in contact zijn met hun gemeente en haar nauw betrekt in de uitvoering van het protocol, meer bereiken ten aanzien van verdere versoepeling.Wij bevelen dan ook sterk aan de lokale regels te checken en hierover nauw contact te hebben met de gemeente.

Wij blijven ons inzetten voor versoepeling ten aanzien van twee- of meermansboten omdat dit voor veel van onze verenigingen en de klassenorganisaties van cruciaal belang is.


Sportkantines open per 1 juli

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen: 

  • De sportkantines van verenigingen mogen onder voorwaarden per 1 juli weer open, als eind juni blijkt dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten. De voorwaarden zullen vergelijkbaar zijn als voor de (reguliere) horeca.
  • Het Watersportverbond werkt samen met HISWA-RECRON aan praktische richtlijnen voor onze achterban, hoe zij de openstelling van de sportkantines per 1 juli kunnen realiseren. Meer berichtgeving volgt in de loop van volgende week.
  • Voor zelfstandige restaurants op sportaccommodaties gelden dezelfde richtlijnen als  voor de horeca. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de betreffende gemeente.

Eerder gold 1 september als openingsdatum voor bovenstaand. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni.

Klik hier voor de berichtgeving van de Rijksoverheid over de nieuwe versoepeling per 28 mei. 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond