Teken de petitie Recreatievaart emissieloos in Amsterdam

17 maart 2020

Alle recreatievaart in het centrumgebied van Amsterdam emissieloos vanaf 2025? Watersporters die deze maatregel geen haalbare kaart vinden, kunnen de petitie ondertekenen. Hiermee geven zij een sterk signaal af aan de beleidsmakers en verzoeken de gemeente om uitstel naar 2030.

De petitie is een initiatief van Watersportverbond, HISWA-RECRON en Nautische Dienstverleners in Amsterdam. De resultaten zullen aangeboden worden aan de gemeente tijdens de behandeling van de Nota Varen deel 2 in het voorjaar. In de nota staat de maatregel dat vanaf 2025 uitsluitend emissieloos gevaren mag worden in het centrum van Amsterdam. Voor het overige binnenwater zal de maatregel vanaf 2030 gelden.

Emissieloos in 2025 is voor ons te vroeg, stellen het Watersportverbond, HISWA_RECRON en de Nautische Dienstverleners Amsterdam. Wij deden onderzoek bij de jachthavens waaruit blijkt dat een overgrote meerderheid qua elektrische infrastructuur onvoldoende geëquipeerd is. Ook de  infrastructuur naar de havens toe, is vaak ontoereikend. Uit een onderzoek van de gemeente onder bootbezitters blijkt dat op dit moment nog geen 4% elektrisch vaart en  dat bij invoering van de maatregel in 2025, bijna 25% de ligplaats opzegt in Amsterdam of stopt met varen. Slechts 4% verwacht de boot om te bouwen naar elektrisch.

De petitie stelt dat de gemeente zeer voortvarend is in haar beleid door emissieloos varen al per 2025 in het centrumgebied in te willen voeren, terwijl de noodzakelijke voorzieningen voor emissieloos varen in de openbare ruimte en in de jachthavens nog lang niet op orde zijn. Verder dat op dit moment 96 % van de gemotoriseerde recreatievaart niet emissieloos vaart en dat ombouwen van het vaartuig naar elektrisch een kostbare zaak is. Ook is er geen enkele regeling is voor watersporters om tegemoet te komen in de kosten voor ombouw naar elektrisch aangedreven.

De waterrecreatiesector is van mening dat met een uitstel van minimaal vijf jaar de noodzakelijke tijd wordt gewonnen om faciliteiten en infrastructuur op orde te krijgen. Technische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en het watersportbedrijfsleven en de consumenten kunnen niet van vandaag op morgen overstappen. Daarbij hoopt ze op een stimuleringsmaatregel voor watersporters om hun boot zo spoedig mogelijk om te bouwen.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond