Tabaks- en rookwarenwet

De sportsector is samen met de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij. Lees hier meer over de wetgeving rondom tabak en rookwaren.

De sportsector is samen met de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij, evenals overheidsgebouwen en sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg. De regels voor een rookvrije werkplek gelden daarom ook voor de sportsector. 

Rookvrij betekent dat in de sportkantine niet gerookt mag worden behalve in speciaal daarvoor aangewezen en afgesloten rookruimtes. In deze rookruimtes mag niet bediend worden, daarnaast mag er buiten deze rookruimtes geen hinder of overlast van tabaksrook zijn.

Roken in de openlucht is wel toegestaan. Roken op een buitentribune of op een buitenterras is ook toegestaan als er een overkapping of een afscheiding aan de zijkant is. Voorwaarde is wel dat in ieder geval één van de zijden van het terras of de tribune volledig open is.

Sportverenigingen moeten zich niet alleen houden aan het verbod op roken maar hebben ook te maken met regels omtrent tabaksreclame en de verkoop van tabak. Wanneer je de Tabaks- en rookwarenwet overtreedt, is een boete het gevolg.

Interessante links

Meer informatie over het rookverbod in openbare ruimten, werkplek en horeca

Maatregelen van de overheid om het roken te ontmoedigen

Veel gestelde vragen over de TabakswetUitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond