Open Kanovaren

Volg een erkende opleiding voor open kanovaren en ga veilig het water op.

Open Kanovaren Introductie 

Het diploma Introductie Open Kanovaren is bedoeld als aanmoedigingsdiploma voor personen die geen enkele ervaring hebben met dit type boot en wordt uitgereikt na een korte kennismakingscursus.

De nadruk ligt op het ontwikkelen van een bootgevoel, het aanvoelen van de peddel en het in balans houden van de kano, het in beweging brengen van de kano en deze in de gewenste richting te houden door de meest elementaire slagen.

Open kanovaardigheid A

Het diploma Open Kanovaardigheid A is bedoeld voor personen die de basisslagen en technieken op het water beheersen. De nadruk ligt op het bereiken van de gewenste beweging van de kano, door het ontwikkelen van begrip van oorzaak en gevolg, meer dan op het concentreren op strak gedefinieerde slagen.

Open Kanovaardigheid B

Het diploma Open Kanovaardigheid B is het vervolgdiploma op Open Kanovaardigheid A, waarbij de nadruk veel meer komt te liggen op technisch correct uitvoeren van de slagen in een reflex en op het inzicht in de kunst van open kanovaren.

Open Kano Veiligheid

Het diploma Open Kano Veiligheid heeft tot doel het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Bezitters van dit diploma kunnen onveilige situaties beter inschatten en zijn voorbereid op een eventueel incident. Zij weten medische ongemakken (ook bij anderen) te voorkomen. Wanneer een incident toch plaatsvindt, kunnen zij minimaal snel en doelmatig:

  • Anderen uit het water redden,
  • Eenvoudige verwondingen verhelpen,
  • Bewusteloze, onderkoelde en oververhitte slachtoffers stabiliseren.

 

 

.

De partners van het Watersportverbond