Zo vraag je eenvoudig subsidies aan

Wil jij aanspraak maken op subsidies voor de financiering voor onderhoud van de accommodatie, de verduurzaming van de vereniging of de aanschaf van sportmateriaal of (leden) activiteiten? Lees dan hier hoe je eenvoudig een subsidie aanvraagt.

Subsidieaanvragen in de praktijk

Ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor het onderhoud van de accommodatie? De verduurzaming van de vereniging? Of de aanschaf van sportmateriaal of (leden) activiteiten? Mooi, dan kun je aanspraak maken op (sport)subsidie. Maar let op: Bij de subsidieaanvraag is instemming van een contactpersoon van het Watersportverbond nodig.

Op de site Allesoversport.nl vind je 10 tips bij het aanvragen van een (sport)subsidie.

1. Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag doen voor investeringen in bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

 • Per 1 januari 2022 wordt het minimum aan te vragen subsidiebedrag verlaagd naar € 2.500. De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief BTW. 
 • Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten voldoende van omvang zijn om voor het minimale subsidiebedrag (in 2022 € 2.500) in aanmerking te komen. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er minimaal € 12.500 moet worden geïnvesteerd. Wanneer in duurzaamheid of toegankelijkheid wordt geïnvesteerd is de minimale investering € 8.333 en geldt een subsidiepercentage van 30%.
 • De te ontvangen subsidie is dus leidend en niet het investeringsbedrag. De investeringen moeten in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden worden gedaan. Voor een vereniging kan het dus gunstig zijn om de investeringsmomenten goed te plannen.
 • Ook voor uitgaven aan het onderhoud van sportaccommodaties, zoals de schoonmaakkosten en/of de aanschaf van sportmaterialen kan ook een beroep worden gedaan op de BOSA-subsidie. Sterker nog; deze kosten kunnen worden gebundeld met die van de investering. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.

Let op!

Het Watersportverbond heeft het ministerie gevraagd naar subsidiemogelijkheden voor de kosten voor het baggeren van de haven.

Baggerkosten van de haven worden gezien als onderhoud. Hierop wordt subsidie gegeven mits het uitdiepen van de haven noodzakelijk is voor de toegankelijkheid voor boten die geschikt zijn voor de watersport. In principe is zelfs 100% van de baggerkosten terug te krijgen als de baggerwerkzaamheden louter voor zeilboten zijn bestemd.


Tip: Meer informatie en aanvragen subsidie

 

2. Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen

Ook kun je als vereniging subsidieaanspraak maken voor het werven van nieuwe doelgroepen. Verenigingen kunnen € 850 aanvragen.

 • Het gaat om het bereiken van mensen die anders lastiger in beweging komen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. 
 • De aanvraag dient gericht te zijn op:
  • Versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • Bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • Verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod
 • Verenigingen vragen het budget bijvoorbeeld aan om: Sportmaterialen aan te schaffen specifiek voor de wensen en behoeften van de doelgroep.
 • Een samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis, vluchtelingcentra.
 • Of voor het verbeteren van het promoten van inclusie binnen de sport.

Let op:

Bij de aanvraag is instemming van een contactpersoon van het Watersportverbond nodig. Neem hiervoor contact op via vereniging@watersportverbond.nl.

Handig links:

Filmpje: Stimuleringsbudget om sporters aan je vereniging te binden.

Meer informatie vind je op deze website.

- Wil je eerst kijken wat er in het subsidieaanvraagformulier gevraagd
wordt? Hier vind je een inkijkexemplaar van het aanvraagformulier.

3. Sportsubsidie database

In de sportsubsidie database vind je alle informatie over de diverse subsidieregelingen en fondsen voor verenigingen. De database biedt een overzicht van alle sport gerelateerde subsidiemogelijkheden en de informatie en contacten die nodig zijn voor de aanvraag. Om de database te kunnen gebruiken moet je een (gratis) account aanmaken: Sportsubsidie database
van het Kenniscentrum Sport.

- Op  AllesoverSport.nl vind je verschillende artikelen over regelingen
impulsen en fondsen


4. Lokale subsidies

Elke provincie heeft een eigen subsidieloket waar alle regelingen en subsidies worden weergegeven:
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Kijk ook op de site van jouw gemeente, vermoedelijk kun je daar op dezelfde
wijze nagaan welke subsidies voor jouw vereniging beschikbaar zijn.
 

 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond