Zo vraag je eenvoudig subsidies aan

Wil jij aanspraak maken op subsidies voor de financiering voor onderhoud van de accommodatie, de verduurzaming van de vereniging of de aanschaf van sportmateriaal of (leden) activiteiten? Lees dan hier hoe je eenvoudig een subsidie aanvraagt.

Subsidieaanvragen in de praktijk

Ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor het onderhoud van de accommodatie? De verduurzaming van de vereniging? Of de aanschaf van sportmateriaal of (leden) activiteiten? Mooi, dan kun je aanspraak maken op (sport)subsidie. Maar let op: Bij de subsidieaanvraag is instemming van een contactpersoon van het Watersportverbond nodig.

Op de site Allesoversport.nl vind je 10 tips bij het aanvragen van een (sport)subsidie.

1. Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Per 1 januari 2024 is de herziene BOSA regeling in werking getreden. BOSA staat voor Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties. 

Amateursportverenigingen kunnen de BOSA subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Er is voor 2024 minimaal 79 miljoen euro beschikbaar en de looptijd van de nieuwe BOSA regeling is van 1 januari 2024 tot 1 januari 2029. De volledige publicatie kun je hier nalezen.


BOSA aanvragen

Op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (Ministerie VWS) is alle informatie over de regeling gepubliceerd.
Voor informatie die kan helpen bij de aanvraag kun je pagina Hulp bij uw aanvraag voor BOSA 2024 raadplegen.

 
Belangrijke wijzigingen

Enkele belangrijke wijzigingen ten opzicht van de eerdere BOSA regeling zijn:

 • Alleen amateursportorganisaties mogen aanvragen
 • Commerciële organisaties zijn volledig uitgesloten

Een stichting of vereniging kan op twee manieren kwalificeren als amateursportorganisatie als bedoeld in deze regeling:

 1. als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, dan moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders);
 2. als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, dan moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben (op te vragen op ruimtelijkeplannen.nl) of moet de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport. 

 
Hoogte van de subsidie

De BOSA subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten, incl. btw. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten voldoende van omvang zijn om voor het minimale subsidiebedrag (€ 2.500) in aanmerking te komen. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er minimaal € 12.500 moet worden geïnvesteerd.

Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

De subsidie voor de activiteiten op vlak van verduurzaming en toegankelijkheid (die op de maatregellijst staan) bedraagt ten hoogste 40% (was 30%) van de subsidiabele kosten, incl. btw.

 
Subsidiabele kosten

In artikel 9 van de regeling worden de kosten genoemd die in ieder geval wel en de kosten die in ieder geval niet in aanmerking komen voor subsidie.
De DUS-I heeft ons bevestigd dat ook het periodiek baggeren van de jachthaven hieronder valt.

Het verdient aanbeveling om ook de artikelsgewijze toelichting (onderaan de regeling) goed na te lezen.

 Nog enkele andere wijzigingen:

 • Aanvraag ‘achteraf’: factuurdatum mag maximaal 12 maanden voor de datum van indiening liggen (de factuurdatum wordt dus leidend en niet de periode waarop de factuur betrekking heeft).
 • De maatregellijst (40% subsidiabele kosten) is grotendeels ongewijzigd. Alleen de categorie ‘veiligheidsbeleving’ is geschrapt en wordt niet meer extra gesubsidieerd.

 

2. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) - voor zakelijke gebruikers

Verenigingen kunnen ook gebruik maken van deze regeling voor de aanschaf van een warmtepomp en/of zonneboiler als zij voldoen aan de voorwaarden.
Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze regeling zijn o.a.:
 • Alleen voor de warmtepomp en zonneboiler
 • Je vraagt eerst de subsidie aan, nog voordat je akkoord geeft op een offerte
 • Je hebt een factuur en betaalbewijs nodig van de aanschaf en installatie door het bouwinstallatiebedrijf 
 • Je mag de ISDE subsidie niet combineren met de BOSA
 • Je moet de installatie binnen 24 maanden na de beslissing over de subsidieaanvraag in gebruik nemen.
Alle informatie, voorwaarden en een stappenplan ter voorbereiding van je aanvraag vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

3. Sportsubsidie database

In de sportsubsidie database vind je alle informatie over de diverse subsidieregelingen en fondsen voor verenigingen. De database biedt een overzicht van alle sport gerelateerde subsidiemogelijkheden en de informatie en contacten die nodig zijn voor de aanvraag. Om de database te kunnen gebruiken moet je een (gratis) account aanmaken: Sportsubsidie database
van het Kenniscentrum Sport.

- Op  AllesoverSport.nl vind je verschillende artikelen over regelingen
impulsen en fondsen


4. Lokale subsidies

Elke provincie heeft een eigen subsidieloket waar alle regelingen en subsidies worden weergegeven:
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Kijk ook op de site van jouw gemeente, vermoedelijk kun je daar op dezelfde
wijze nagaan welke subsidies voor jouw vereniging beschikbaar zijn.
 

Laatste wijziging: april 2024

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond