Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Opzeggen

Een vereniging kan het lidmaatschap van het Watersportverbond opzeggen per aangetekende brief, aan het eind van het jaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Background