Regioteam Groningen/Drenthe

Als watersporter ben je erbij gebaat dat het vaarwater toegankelijk en bevaarbaar is. Op veel plaatsen in de regio Groningen/Drenthe is dat gelukkig al het geval.

De regio Groningen/Drenthe beslaat de provincie Groningen en bestaat uit open meren en intieme kanalen.

Watersport in de regio Groningen Drenthe  is ontstaan uit eeuwenlange nationale en internationale beroepsvaart. Omstreeks 1920 begon men de meren niet alleen meer zakelijk te gebruiken maar ook recreatief. Een goed voorbeeld hiervan is het Zuidlaardermeer waar boeren, jachthavens horecagelegenheden het toerisme gingen ontwikkelen. Groningen en Drenthe kennen een unieke mogelijkheid om gescheiden van de beroepsvaart de beide provincies te bevaren. Naast beroepsvaart en recreatief gebruik van het water is de regio Groningen Drenthe ook een serieuze speler op sportief gebied. Met de organisatie van Nederlandse en Europese kampioenschappen voor diverse klassen zeilboten en natuurlijk de wedstrijd kanobaan in Emmen en het kanovaren op de vele uitdagende riviertjes en meren. 

Actuele thema’s waar het regioteam samen met genoemde partijen aan werkt zijn bijvoorbeeld onderhoud van bruggen en kades van de vaarwegen, sluizen toegankelijk houden voor (motor)boten en veiligheid op het water, het uitdiepen van hoofd- en nevenwater voor een goede doorvaart, de waterplantenproblematiek, de kader richtlijn water, Natura 2000 en recreatieontwikkelingen van onze meren.

Het regioteam heeft zich ingespannen om in onbruik geraakte vaarverbindingen in Noord-Oost Groningen en de Veenvaart in Drenthe te herstellen en toegankelijk te maken. Het regioteam spant zich ook in om het kanovaren in aantrekkelijke gebieden mogelijk te maken. Westerwolde, de Onlanden bij Peize en het Lauwersmeergebied zijn daar voorbeelden van.

Door de regio loopt de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Meer infromatie over de belangrijke route vindt je hier

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Groningen/Drenthe voor 2022:
  • Zuidlaardermeer bevaarbaar houden. Het Zuidlaardermeer wordt steeds schoner, waardoor waterplanten steeds meer kans krijgen om te groeien. Dit zal de watersport ernstig belemmeren. 
  • Uitvoeren masterplan. Het regioteam heeft een masterplan geschreven waarin de verschillende vaarwateren in de provincie Groningen als één geheel worden gezien. Helaas zijn de verschillende gemeenten hier nog niet van overtuigd en hebben deze allen hun eigen beleid dat niet op elkaar aansluit. Het regioteam tracht de de verbinding te maken.
  • Natura 2000. Het regioteam spant zich in om de meren in de regio bevaarbaar te houden met behoud van de natuurwaarden.
  • Staande Mastroute. Het regioteam spant zich in om de doorvaart door Groningen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 
  • Koppelkansen met landrecreatie. Het team ziet kansen om de waterrecreatie te koppelen aan wandel- en fietsroutes. 

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden: 

 

Ook deel uitmaken van het Groningen/Drenthe? Solliciteer nu!

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse? Bekijk hier de vacatures.

 

De partners van het Watersportverbond